ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
(Q & A) ถาม-ตอบ
# คำถาม ผู้ตั้งคำถาม ตอบ/อ่าน
1 HUAYDEE เว็บเดียวจบ แทงขั้นต่ำเพียง 1 บาท นายไก๊ไก่ 0/42
2 เงินผู้สูงอายุ อัสฮาร์ ตีมุง 1/198
3 โครงการขลิบ ปี65 นูรียะ 3/197
4 เปิดร้านขายของชำจดทะเบียนพาณิชย์ ซูมัยยะห์ นิกาเร็ง 2/444
5 สินค้าธงฟ้าขายวันไหนค่ะ นางปาตีเมาะ 3/529
6 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด นางสาวรอซีตา มะมิง 1/480
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer